Home  |   Project   |    Organisatie   |   Programmering   |    Comité van Aanbeveling

Project

Op initiatief van de Bredase Stichting BABEL heeft een aantal Brabantse top-kamerkoren het plan opgevat te gaan samenwerken. Het project Brabants VolKoren beoogt de organisatie van een meerjarige samenwerking tussen deze koren ten einde te komen tot een:
- uitwisseling van podia
- samenwerking met andere kunstzinnige disciplines
- artistieke kruisbestuiving
- groter publieksbereik
- profilering van Noord-Brabant op de Europese culturele kaart

Ambitie
Het streven is er op gericht in 2018 te komen tot een grootschalige en spraakmakende muziektheatrale productie. Alle aan het project deelnemende koren zullen hierin participeren. Niet uit te sluiten is dat, mede als gevolg van het verloop van het project, andere koren, groepen of individuen zich bij deze productie zullen aansluiten. Er wordt naast vocale deelname nadrukkelijk gestreefd naar inbreng van beeldende, audiovisuele, theatrale en literaire elementen, die moet leiden tot een multi-disciplinaire productie in een theatrale vormgeving.
Het Brabants VolKoren Project is een samenwerkingsverband tussen Brabantse top-kamerkoren.